Вид от автовокзала

Фото: TURISTKA.RU
08 мая 2009 г.