Храм на острове Патмос

Фото: TURISTKA.RU
Август 2012