Вид на Белуху от Аккемского ледника

Фото: TURISTKA.RU
2011