Вид на Уймонскую долину

Фото: TURISTKA.RU
01 августа 2016 г.