Анастасия Левченкова, село Майма, упряжка 4-6 собак, 25 км