Водопад Аю-Кечпес, недалеко от Корбу

Фото: TURISTKA.RU