Кафе Кораблик на причале в Иогаче

Фото: TURISTKA.RU
2019