Сплав по Катуни, вид с Ороктойского моста

Фото: TURISTKA.RU