Вид на долину Чулышмана с "каменных грибов"

Фото: Светлана Щербакова (TURISTKA.RU)
Август 2018