Благоустройство троп в заповеднике

Фото: TURISTKA.RU
Август 2021