Вид на Катунь с моста

Фото: TURISTKA.RU
27 июля 2009 г.