Скалы Зубы Дракона (Элекмонар)

Фото: TURISTKA.RU
19 июня 2014 г.