Вид на окрестности

Фото: TURISTKA.RU
30 сентября 2014 г.