Мост через Чую недалеко от Акташа

Фото: TURISTKA.RU