Вид на село с Чуйского тракта

Фото: TURISTKA.RU
08 августа 2013 г.