Петроглифы на скале

Фото: TURISTKA.RU
29 июля 2014 г.