"Акула-1500! Панда-24! чеовек-32!....Блин! Да я  панда!"

Фото: TURISTKA.RU
Июнь 2016