"Пошла погулять, да заблудилась." Фото Хоршев Н.

Фото: TURISTKA.RU
Июнь 2016