Вторая стоянка недалеко от с. Беш-Озек

Фото: TURISTKA.RU
Июнь 2010