Закат на Голубых озерах

Фото: TURISTKA.RU
09 января 2012 г.